Työllistä taidolla

Kerroin eräässä illanvietossa, että työskentelen Uudenmaan ELY-keskuksessa yrityspalveluiden parissa, ja sain provosoivan vastauksen: keskustelukumppanini mielestä julkisista varoista ei tulisi hankkia yritysten kehittämistä tukevia palveluita, sillä yrittäjät ovat oman onnensa seppiä. Väitän vastaan ja käytän esimerkkinä vastikään käynnistynyttä valtakunnallista Työllistä taidolla -hanketta.

Tuore hallitus tavoittelee talouden tasapainottamiseksi 75% työllisyysastetta. Uusia työpaikkoja syntyy tällä hetkellä nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjät ovat siis osaltaan koko yhteiskunnan onnen seppiä.

Työllistäminen on kuitenkin yrittäjälle iso askel. Uudenmaan ELY-keskuksessa tänä keväänä kilpailutettu valtakunnallinen Työllistä taidolla –palvelu tähtää helpottamaan työllistämisen aloittamista. Palvelussa yrittäjiä neuvotaan työllistämistarpeen analysoinnissa, sopivan työllistämistavan valinnassa, osaajan löytämisessä ja työnantajuudessa.

”Motivoitunut ja sitoutunut työntekijä tuottaa yritykselle lisää arvoa”

Palvelussa on mukana nyt yli 150 yrittäjää ja rekrytointejakin on jo ehtinyt tulla. Moni yrittäjä on myös lähtenyt mukaan selvittääkseen, mikä tapa olisi paras tapa saada työ tehdyksi tilanteessa, jossa rekrytointi ei vielä ole taloudellisesti mahdollista. Yrittäjää neuvotaankin myös työn ostamisessa, vuokraamisessa, alihankinnassa ja yhteistyössä, jotta hän saa yrityksensä kasvuun pienemmillä panostuksilla.

Kasvu mahdollistaa toivottavasti myöhemmin vakituisen työntekijän palkkaamisen. Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että myös työnantajana toimiminen onnistuu, koska motivoitunut ja sitoutunut työntekijä alkaa tuottaa yritykselle jälleen lisää arvoa.

Uskallan siis väittää, että yrityksille hankittavilla palveluilla on yhteiskunnallista merkitystä, koska talouskasvu vaatii yritysten vakaata kasvua.

Kriittisyys on kuitenkin hyvästä. Hallitusohjelmassakin luvataan, että hallinto oppii koko ajan: ”etsimme tietoa ja kokeilemme, jotta osaamme toimia tavoilla, joista suomalaiset hyötyvät” (Osallistava ja osaava Suomi, s. 9). Siksi tämäkin palveluhankinta on samalla testi: selvitämme sen avulla, millaista palvelua ja millaiselle kohderyhmälle meidän tulisi jatkossa hankkia, jotta siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty sekä yrittäjille että yhteiskunnalle – kaikkien onnelle.

Henna Koivula
yritysasiantuntija, Yrityskehittäminen-yksikkö

Henna_Koivula

Työllistä taidolla –palvelusta saa lisätietoa osoitteesta tyollista.taidolla@te-toimisto.fi