Sujuvia siirtymiä perhevapaalta työelämään

Miltä kuulostaisi yhteiskunta, jossa jokaiselle perhevapaalla olevalle vanhemmalle tarjottaisiin tukea ja tietoa työelämäpohdintoihin sekä tulevaisuuden suunnitteluun? Tässä unelmamaailmassa perhevapaalaisilla olisi mahdollisuus järjestellä työt sekä opiskelut itselle ja omalle perheelle sopivimmalla tavalla. Työnantajat näkisivät perhevapaan merkittävänä kokemuksena, ja he arvostaisivat perhevapaan aikana opittuja taitoja ja osaamista. Työpaikoilla erilaiset perhetilanteet huomioitaisiin tasavertaisesti ja perheystävällinen työkulttuuri olisi osa jokaisen yrityksen arvokeskustelua. Siirtymät perhevapaan ja työelämän välillä olisivat mutkattomia muutoskohtia elämässä, eikä ainutkaan perhevapaalainen jäisi yksin työhön paluuseen liittyvien epävarmuuksiensa kanssa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima ja kansallisesti toimiva Perhevapaalta työelämään -hanke työskentelee sisukkaasti tämän vision eteen. Perhevapaalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi hanke tarjoaa valmennusta ja vertaistukea sekä verkostojen yhteistyötä valtakunnallisesti.

Valmennuksia perhevapaalaisille

Perhevapaalla olevat vanhemmat ovat viralliselta määritelmältä työvoiman ulkopuolella ja jäävät valitettavan usein palveluiden välimaastoon. Todellisuudessa perhevapaa on elämän luonnollinen muutoskohta, jonka aikana erilaiset työelämän kannalta hyödylliset taidot kehittyvät. Joillekin perhevapaa tarjoaa kaivattua vaihtelua arjen työstä tai mahdollisuuden pysähtyä miettimään omia tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita. Perhevapaan jälkeen moni saattaakin lähteä työelämän uusia tuulia kohti entistä motivoituneempana.

Vanhempien tulisi saada tarvitsemaansa tukea tilanteessa, jossa siirtyminen pois perhevapaalta jännittää tai tuntuu haastavalta. Tähän tarpeeseen Perhevapaalta työelämään -hanke järjestää perhevapaalla oleville vanhemmille maksuttomia valmennuksia eri puolella Suomea.

Valmennuksesta perhevapaalainen saa eväitä perhe- ja työelämän sujuvaan yhdistämiseen, oman suunnan löytämiseen sekä omista voimavaroista huolehtimiseen ammattitaitoisen valmentajan johdolla. Valmennukset tarjoavat konkreettista apua ja vertaistukea seuraavan askeleen ottamiseen – oli kyseessä työnhaku, opiskelujen aloittaminen tai vaikkapa oman yrityksen perustaminen. Hankkeen pilottivalmennuksiin osallistuneet vanhemmat kuvailivat kurssia erittäin tarpeelliseksi ja omaa henkistä hyvinvointia lisääväksi.

Yhteistyössä on voimaa!

Perhevapaiden ja työelämän välisten siirtymien sujuvoittamiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Hanke kokoaa verkostoja ja kehittää monialaisia palveluita perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä järjestöjen, työnantajien, kuntien (esimerkiksi perhekeskus – ja neuvolatyöntekijöiden) sekä julkishallinnon toimijoiden kanssa.

Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ratkomme kinkkisiä kysymyksiä, kuten minkälaisia epävarmuustekijöitä perhevapaiden päättymiseen liittyy, miltä perheystävällinen työelämä näyttää, ja minkälaista palvelua eri toimijat voisivat tarjota vanhemmille liittyen työelämään siirtymiseen.

Seuraavan reilun vuoden aikana Perhevapaalta työelämään -hankkeen verkostot kokoontuvat kehittämään perheiden palveluita ja valmennukset tarjoavat tukea tuhansille perhevapaalla oleville vanhemmille eri puolella Suomea. Hankekauden päättyessä olemme varmasti jo hieman lähempänä perhevapaalaisen unelmamaailmaa!

Emma Lehtomäki, projektisuunnittelija, Perhevapaalta työelämään -hanke

Hankkeen toiminnasta saa lisätietoa osoitteesta www.perhevapaaltatyoelamaan.fi

#PerhevapaaltaTyöelämään