Työkaluja perhevapaalta työelämään siirtymiseen tarjolla – tekijöitä kaivataan!

Mitä yhteistä on huonekalujen kasaamisella ja perhevapaalta työelämään siirtymisellä? Molemmat ovat täysin mahdollisia ilman ohjeita ja apua, mutta helpompaa – ja hermoja säästävämpää – voi olla, jos tietää mitä tehdä. Siinä missä huonekalujen kanssa voi hankkia ammattilaisen kasaamaan ostokset, voi perhevapaalta työelämään siirtymisessä saada ammattivalmentajan avuksi – ja vielä täysin maksutta.

B-luokan humoristisesta aloituksesta huolimatta perhevapaan ja työelämän välisiin siirtymiin liittyvistä haasteista puhuttaessa ollaan vakavan ja tärkeän asian äärellä. Vuosina 2019–2020 toimineessa Perhevapaalta työhön -hankkeessa alkukyselyyn vastanneista vanhemmista 90 prosenttia ilmoitti, että työhön siirtymiseen liittyi joitakin epävarmuustekijöitä. Se on valitettavan iso luku. Positiivista kuitenkin on, että mainitussa projektissa loppukyselyyn vastanneista yli 90 prosenttia koki valmennuksen auttaneen työhön palaamiseen liittyvien epävarmuustekijöiden poistamisessa. Sekin on iso luku – ja siksi on mahtavaa, että projekti on saanut jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoiman ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman Perhevapaalta työelämään -hankkeen (2021–2022) muodossa.

Nyt jo vuoden pyörineessä hankkeessa tähdätään sujuvampiin siirtymiin perhevapaalta kohti työelämää. Asiakaskohderyhmäämme projektissa ovat perhevapaalla olevat vanhemmat, joille hankkeessa järjestetään valmennusta. Vanhemmalle osallistuminen ei maksa, eikä se vaikuta tukiin tai sido mihinkään. Valmennusta järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa sekä Lapissa, ja mukaan valmennuksiin pääsee kesäkuun loppuun asti. Osallistua voi riippumatta perhevapaan pituudesta, koulutaustasta tai sukupuolesta. Mukaan pääsee, olipa työsuhde odottamassa perhevapaalta paluuta tai ei.

Sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti, mutta tietty runko on olemassa.

Mitä valmennuksesta sitten saa ja mitä siellä tehdään? Sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti, mutta tietty runko on olemassa. Valmennuksessa käsitellään esimerkiksi oman osaamisen tunnistamista ja markkinointia, työnhakuasiakirjoja, lastenhoidon järjestämiseen liittyviä käytänteitä, työhaastatteluun valmistautumista, itsensä työllistämistä, eri tukimuotoja ja monia muita asioita. Yksilö- ja ryhmäkerroista koostuvassa valmennuksessa pohditaan perhe- ja työelämän syntyjä syviä tai arkisempia asioita ammattivalmentajan, ja ryhmätapaamisten kohdalla myös muiden vanhempien, kanssa.

Jos vanhemman kielitaito ei riitä kotimaisilla kielillä osallistumiseen, on palvelua mahdollista saada myös englanniksi sekä tulkattuna venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi (sorani tai kurmandzi), farsiksi ja mandariinikiinaksi. Lapissa valmennusta voi saada myös pohjoissaameksi tulkattuna. Valtaosa ilmoittautuneista on suomenkielisiä, mutta vanhempia on myös muista kieliryhmistä. Perhevapaalaisten tavoittaminen, edes suomea taitavien, on oma haasteensa, joten mikäli koet, että voisit valmennuksista perhevapaalaisille kertomisessa auttaa, otamme kaiken avun ilolla vastaan. Jos vanhempi ei valmennuksesta tiedä, eipä häntä valmennuksen asiakkaaksikaan saada – ja tällöin tuki ja apu eivät kohtaa tarvitsijaa.

Perhevapaalla olevat määritellään työvoiman ulkopuolella oleviksi, eivätkä he siten kuulu työllisyyttä edistävien palveluiden piiriin. Perhevapaalaisen työelämäasiat eivät välttämättä nouse esiin aina myöskään sote-puolen kanssa. Hankkeessa tilkitään tätä väliä ja halutaan auttaa perhevapaalaisia askeleessa kohti työelämää. Ensimmäisen hankevuoden aikana on ollut innostavaa seurata, kuinka tämänkaltaiselle valmennukselle tuntuu olevan tarve ja miten positiivisesti valmennuksiin ja hankkeeseen on suhtauduttu – niin vanhempien kuin muiden tahojen keskuudessa.

Verkostomaista yhteistyötä yli toimialarajojen

Perhevapaalla olevien vanhempien ohella kohderyhmäämme hankkeessa ovat myös perheiden ja vanhempien kanssa toimivat tahot valtiolla ja kunnissa – esimerkiksi henkilöt ELY:issä, TE-toimistoissa ja työllisyyspalveluissa – sekä toisaalta työnantajat ja järjestöt. Tarkoitus on purkaa toimijoiden välisiä siiloja, madaltaa raja-aitoja ja kehittää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kannustamme seuraamaan hanketta sosiaalisessa mediassa ja vinkkaamaan valmennuksista. Edustatpa työllisyys-, sote- tai maahanmuuttajapalveluita tai vaikka jotakin järjestöä tai toimitpa muuten vain teemojemme parissa, kutsumme Sinut yhteistyöhön. Autetaan yhdessä vanhempia saamaan perhe- ja työelämän ruuvit ja mutterit paikalleen.

Lisätietoa hankkeesta ja valmennuksista löydät suomeksi ja englanniksi hankkeen kotisivulta täältä: https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/

Ilmoittautumislomakkeen valmennuksiin sekä lyhyen omakielisen infon valmennuksista löydät kaikilla tarjottavilla kielillä täältä: https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ilmoittaudu 

Hankkeen löydät myös Facebookista, Instagramista ja LinkedInistä

Tomi Majuri

Tomi Majuri

Kirjoittaja työskentelee projektisuunnittelijana Perhevapaalta työelämään -hankkeessa Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyys ja kotoutuminen -yksikössä