Aihearkisto: Liikenne

Muutoksen ja kiitoksen aika

Aloitin johtajana Uudenmaan ELY-keskuksessa huhtikuussa 2016. Edessä oli hurjasti uutta opittavaa ja tutustuttavaa. Uusia asioita, uusia ihmisiä niin yhteistyökumppaneissa kuin omassa henkilöstössä. Uutta oli myös vastuualueen johtajana toimiminen, sen kaikki puolet. Olo oli jännittynyt ja innostunut, hieman myös kauhistunut, kun uutta tuntui olevan niin valtavasti. Koin saaneeni unelmatyöni ja halusin olla luottamuksen arvoinen. Puolta ajatustakaan siitä, että joskus haluaisin vaihtaa unelmatyöni johonkin toiseen ja käsillä olisi väistämättä joskus myös viimeinen työpäivä, ei mielessä tietenkään ollut.

Lue loppuun

Inframallin tilaaja vaatimus- ja käsiteviidakossa

Inframallinnus on kehittynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Työmaalla koneohjausmallit ovat arkipäivää ja suunnittelussa malleja hyödynnetään mm. suunnitelman eri osien yhteensovituksessa. Detaljisuunnittelun lopputuotteena laadittavat toteutusmallit siirtyvät työmaalle tuotantoa varten ja tavoitetilanteessa paperimappien määrä vähenee oleellisesti. Taitorakennepuolella paperitonta suunnittelu- ja rakentamisprosessia on harjoiteltu ainakin palkitun Isoisänsillan toteutuksessa.

Lue loppuun

Mitä yhteistä on tanssilla ja talvikunnossapidolla?

Meistä lähes jokainen liikkuu joka päivä jonnekin – töihin, kouluun, kauppaan, harrastuksiin, ystäviä tapaamaan. Tavaroita ja raaka-aineita kulkee tieverkollamme isoja määriä joka päivä – ja varsinkin joka yö. Liikkumis- ja kuljetusolosuhteet tieverkollamme vaikuttavat suoraan todella monien ihmisten päivittäiseen elämään ja yritysten toimintaan. Oli keli mikä hyvänsä, tarpeet liikkua ja kuljettaa eivät juuri muutu.

Lue loppuun

Kauppatieteilijän havaintoja vieraalta maalta

Kesätyöhaku vuosimallia 2018 tuotti harjoittelupaikan Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta. Julkinen sektori ei ole kovin tavallinen kesätyövaihtoehto kauppatieteiden opiskelijoille, sillä Ekonomiliiton mukaan vain noin 10 % alan opiskelijoista työskenteli kesällä 2017 julkisella työnantajalla.

Lue loppuun

Pitääkö meidän luopua henkilöautoilusta?

Liikenteen päästöt on vähennettävä puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä on linjattu EU:n asettamissa päästövähennystavoitteissa sekä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Tavoite on kova ja edellyttää monia, järeitä keinoja toteutuakseen. Päästöjen radikaali vähentäminen tarkoittaa muutoksia meistä jokaisen liikkumiseen. Yksityisautoilu saattaa tulla kalliimmaksi ja hankalammaksi, jos pysäköintimahdollisuudet vähentyvät ja tiemaksuja aletaan periä, toisaalta käyttöön voidaan ottaa porkkanoita, jotka houkuttelevat esimerkiksi sähköautojen hankintaan.

Lue loppuun

Kaupunkibulevardit osana tulevaisuuden liikennejärjestelmää?

Liikenne ja liikkuminen ovat tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa. Muutossuunnat ovat epäselviä. Tämä on tunnustettu myös Helsingin seudun suunnittelussa, jossa pitkällä tähtäimellä varaudutaan erilaisiin kehityskulkuihin vaihtoehtoisia skenaarioita rakentamalla. Meidän on suhtauduttava tulevaisuuteen avoimesti.

Lue loppuun

Tieverkon parantamisen tarpeiden ja mahdollisuuksien välillä valtava kuilu

Maaliskuun lopussa minulla tulee vuosi täyteen liikennevastuualueen johtajana. Siirryin tänne Uudenmaan ELY-keskukseen Liikennevirastosta. Hieman aiemmin kävin ELY-keskuksessa harjoittelemassa, reilun vuoden mittaisen tehtäväkierron ajan, ja miellyin työn konkreettisuuteen ja siihen, että työpöydällä olleet pienemmät ja isommat asiat olivat kaikki niin lähellä monen kansalaisen ja toimijan arkea. Toki suuri vaikutuksensa oli myös sillä, että viihdyin täällä työyhteisössä erinomaisesti.

Lue loppuun

Elämän ja kuoleman kysymyksiä

Liikenne- ja tieasioissa olisi lukematon määrä blogikirjoituksen arvoisia aiheita. Viime viikolla julkaistu maakuntalakiluonnos ja sen esitykset tulevista hallinnon rakenteista olisivat mitä ajankohtaisin teema. Oma vahvin asiantuntijuuden alueeni olisi talvikunnossapito, vaan sen aika on muulloin kuin keskikesän poutapilvien alla. Haluan tässä kirjoituksessani tarttua aiheeseen, joka tuntuu meidän kaikkien sydämissä – liikenneturvallisuuteen ja liikenneonnettomuuksiin.

Lue loppuun