Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus on niin sanottu kolmen vastuualueen ELY-keskus, jossa huolehditaan elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen ja kulttuuriin liittyvistä asioista, liikenteestä ja infrastruktuurista sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvistä asioista.

Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävät

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • liikenteen lupa-asiat
 • joukkoliikenne
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla olevia valtakunnallisia tehtäviä ovat palkkaturva-asiat, meluntorjuntatehtävät, elinkeinoharjoittajien oleskeluluvat sekä liikenneluparekisterin kehittäminen.

Uudenmaan ELY-keskuksen arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Toiminta-alue

Uudenmaan ELY-keskuksen koko toiminnan kattava alue on Uusimaa, mutta palkkaturvaan liittyviä asioita hoidamme valtakunnallisesti. Liikenteen osalta toimialueemme kattaa Uudenmaan sekä Hämeen ja maahanmuuttoasioita hoidamme Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueella.